כראש נטוע על פלגי מים
ינקתי אל שורשי מאהבתךָ
כבהלה, כפחד שתקף
ענפיי בקול שיקשקו
גפיי נשלחים אל על, תפילה אל
אל מלא רחמים