משק כנפיים
ומשקפיים משחק
תופסת מחניים
חצאית עולה- יורדת
ירך בצד ירך
שוכבת. חיוך נבוך
שפה רוטטת הלב דופק
מעט אחרת

אהבות קטנות
התרגשויות גדולות
מזכרונך כיום נותרה
צלקת.