אם לא היה סוף לדברים

לא היו סופים

ואם לא היו סופים

איך היינו מכירים?