אל תטיפי על שורות חסרות

חזרות וסופים ידועים.

זה יקרה לכולנו. הקיבעון לדבר.

כמו שדרן רדיו עייף

שנרדם נרדם נרדם לו.

זה יקרה מחדש

כל בוקר כל ערב .

והציפורים, חוזרות כל שנה?

וגלגל העונות?

אמר החכם מכל אדם-

ועם זה אני נשאר.