להשתחוות. להכפיף את העמידה לבד, בלי עזרה בקיפול מכנס, בהרכנת גוו בנפילת ראש אל החזה. להודות. להכות ב'רק אני' לפתוח את הברזל, הבטון שבין לבין. באבות וגם בהודאה ברגע קט ובעוד כמה.