אמנות
הלבלוע מן הרוע
חמרים חמרים
נערמים לצפרדע
נבאשת. מלב הלוע
שניקתי, אנחתי לו
יכולתי לזעוק
אמנות בליעת הבלע
תחילתה בשתיקה.