ואחרי כל הדברים לא מצאת הסבר

לריחוק המקורב בינינו.

שתי רגליים ושתי ידיים

מגששות בחשכה חולצה מוכרת.