וכשאני אומר "אוהב אותך" איני מתכוון ל-
אמרתי זאת פעם לאחרת    אלא
אהבתי אותך נובטת בפריצות מחודשות
כל העיתים
בהם---

כל העיתים.