אך לבסוף הגיע. צמריר ולבן
קר
ומוכר
נוחת בשלוות חורפיות מלטפת
מעורר כוחות ילדות רדומים
קפיצ קפוצ
זהירות מליפול
בשתי ידיים
מלוא חופניים
מכיוון השמיים
להחליק ו...