אתה שם את היד
על הכתף. נגיעה.
אתה שם על הכתף. מדייק
בנקודה.

יד על הכתף.
תחושה. שם את היד
על הכתף. ברגע
מנוחה.