1.
בהיפרד היין והיאנג-
נבראו שמיים וארץ.

את- אדמה פוריה
אני- רכוב על אד ענן
גשמיי הפרו
אדמתך הניבה
ובהגיע העונה

עת חריש

2.
ומה ביקשתי?
דמעה אחת
שתציף את החסר
שתפרוץ את הסכר
אך דמעותייך שלך
שהציפו את כל החלקות
חסמו את פתחיי שלי

3.
זה מלמעלה:
מזיז, מושך, מנווט
ההצגה בשבילו עוד נמשכת.

זה מלמטה:
המסך ירד
הכרטיסים כבר נקרעו ואין
פיצוי.

4.
חשבתי עליכם.
ואתם, חשבתם עליי?

5.
תנסה להכניס את כל האויר
לשמור ולשמור
להחזיק
להחזיק
ובבת אחת

6.
להקיא את הכל
זבל רוחני שכמוני.

7.
מקטעים מקטעים של חרטה
תשובה
כבר לא נשארה
על איך שבכתה
תמיד נתנה, העניקה ותמכה
ואני-
מחפש פירצה
מריצה, להעמיס עליה את עצמי
ולהדרדר בירידה

8.
אנחנו נפרדים. מתגרשים. נישאר ההורים שלך
ילד יקר ותמיד תדע לך
שאפילו שאנחנו לא תמיד אומרים
שנינו
אוהבים

אותך.