בצאת כוכב ראשון

צמצמתי עין

אולי יצוץ פתאום

ואפילו שדקותיים עברו

ורגע של שתיקה

התמהמה.