אני מנסה להבין אותי

ושולח מבט של סימפטיה.

"סימפטיה לא תעזור כאן", אני גוער באני

"עבודה קשה, חשיבה עצמאית והישארות הנפש"

אלו הכללים.

בלילה, חלמתי שאני שוכב איתך באותה מיטה

עצמי חיבק את עצמי ולחש קצת עידוד.

כשהתעוררתי- "רק חלום" עבר שם

ר ק חלום.