הלב מלא
והלילה חלום
איך גדלת
גבוה ממני ואיך פספסתי אותך.
ימים בלעדיך
צריך להתרגל לחסרונך
ואמא, איך שהיא דואגת.
גבוה בשני ראשים
מתחבקים
ונגמר.

מפחד לפספס
להתפספס
להתחספס
לטפס על עץ וליפול.

בעולם הזר שלי
אני אוהב וחושב על משמעות
דרך קיבה לא שלי
קשה לעכל.

בהמתנה מרובה
שחור ולבן מתערבב
ולשון משתרבב
מלגלג ומתחרט.

זו פעם שניה.
לעולם כבר לא אוכל לברוח.
זאת גליתי