השירים הכי יפים מתנגנים עכשיו' את אומרת '
ובאוזניי נשמעת צפירה
השירים המאובקים, השקטים והנעימים
ובליבי הפגזה, הפצצה
השירים הענוגים, כמו הנופלים
שמותם, טבע בתוכי את המלחמה