בפיטום הקטורת
ניחוחות לשפע
אחד עשר סממנים

סם ועוד מינים, מונים
ומסמנים- כמי רגליים הפראיים
אך פה מנהג אינו ראוי
בטריטוריה של אלוהים