הוא חזר. הגל הגדול ההוא מהחלום עולה ומצטבר מצטבר ועולה מתעגל ככיפה מאיים לסחוף ולבלוע להתנפץ ולנתץ כל דבר הבא מתחתיו. ואני רץ ומועד רץ רץ ונופל וכשמגיע הרגע בו הייתי צריך לשמוע את הבום הגדול עיניי נפקחות יום חדש מתחיל.