עשרה חורפים של גשמים
ורוחות מנשבים מספרים
קר, היה קר.

עשרה חורפים וגם זה יעבור
זה לקום ולזכור
מכאן יהיה רק חם.

עשר מכות
עשר דיברות (זכור את ולא תשכח)
עשרה שבועות

ותודות, רוב זכרונות
שופרות, מלכויות
עולות יורדות
ואנחנו.