אם הייתי בקצה הפסים

האם גם אז היית חורקת, עוצרת?

אין תמרורים במקום הזה

אין סימני אזהרה.

דוהרת/ שועטת/ טסה במהירות שאין לה

יודעת לאן?