אתם מבינים, אני צריך
משהו עמוק יותר. חזק יותר שיחבר אותי
עם הדברים האחרים שבחיי.

אפשר לומר חדשים. כי התקשרויות קודמות
חוסמות מחומרים חדשים לעבור
אז אולי...
פה לא אמצֱא.

אלכם לקונן. לא נטשתי. המשכתי
אחפש את ההבנה
עמוקה ככל שתהיה
כואבת וחזקה
חלשה ורופפת

בתוכי.

ואולי בתוכה?