את אומרת לי להתפרק מנשקי ואני
שרעמי התותחים
שרידי עשן בחרבות
כבר מזמן לא מחזיק

בבטן בפנים
עולים גועשים, מתנקזים
מתערבלת תחושה
מחכה ליריית הפתיחה.

דגל לבן

דגל לבת

מלחמה בשבת

שלום.