כשקצוות האהבה מתחברים לכדי נקודה בולטת, 
ניתן לגרד ממנה
פס קטן של אושר.

ההשתדלות של לדבר בשפת העם
אינה אפשרית
כל עוד אין מילים המסוגלות

לתאר
לצייר
להעביר תחושה קלה של
                        עונג.