אתה ממלא את החסר בנשימות
רשימות רשימות הן עולות
אל ראשך
סחרחר, אז אולי ותפסיק
להמשיך ולבדוק את הגבול.

אתה רוצה לרוץ, כך אמרתי לעצמי
לקצר את הדרך
ללא חימום
ללא מתיחות
לקפוץ ולרקוד ולכתוב להקיא
את השיר
להעיר את מה שבפנים

והרוח עודנה נושבת.