את. על מה את חושבת שכשאת חושבת. אותי
כבר לא תשמעי בשיחת היום
בדפדוף עיתון
בחישה בקפה
צימאון לשיכר.
...
ואני. על מה חשבתי חשבתי אותך.
עם כל דפדוף
בחישה
גרון שנשרף

שאיפה אחרונה ונפקיר
בואי נפקיר עצמנו
לשקט הזה.