טרם כתיבה אצטייר בצבעייך
ועל אף אפרוריותם
 אתמתח ואמתח את הקו

ממתינה. אינך עונה
 עטויה, , מעורטלת כמעה
חסויה
חצויה
עד כמה להיות ישרה?

הקו מתפתל
עלילה מתפתחת
עכשיו זו את הנמתחת

כמו פרח בר
מתמלאת בצבעים
יפה מבפנים
מבחוץ- את פורחת.