טעם השוקולד:

זוכרת אכלתי אצבעותייך
ליקקתי
חיוך מלוכלך שלחתי
היד. לכתם כהה.

בלגימת התה, עובר
שכחנו
שכחתי
איך פעם היינו אוהבים

שוקולד.