בימים ההם בזמן הזה

בימים ההם

היום לפני 26 שנים
גופך נשמט
     נשמתך הוצררה
אתה- כבר אינך בין החיים.

אבל-
26 לפני 26, זה אתה שפרצת
מתוך האדמה
חיים יצרת ולתוכה חזרת-

בברכת האלוקים.

 

בזמן הזה

ואילו היית- היית 52 ב"ן
אך אינך מזדקן.
אני- שערה לבנה, 29 שנים
אתה- עצם צחורה ללא קמטים.

שמך כבר הולך לפניך!
הם גדלים, מתחתנים וממשיכים
וכך גם אני, לפני שישה חודשים
ביחד עם דנה- בצעד הראשון
לתחיית המתים.

אז אבא, תמשיך להשקות ולגנן ממרומים
שינבטו בריאים ושלמים
תשלח מלאכים מגנים, ליטופים שמימיים
כי פה למטה אנחנו. אותך. ממשיכים.

 

בנך,

שי