אתה כותב על רומנטיקה שבשירה
עוד ארס פואטי
צופר בשעת צהריים
רומא של פליני ומחטים כאטריות.

היא שואלת אם לא כדאי להחליף מקצוע
הרי, כולם מתים לבסוף
חולץ נעל, ועוד אחת
החלטתי להפקיר עצמי לשעות הקרובות