עוד פעם אתה מפציץ בשירך הגסים?
כאילו לא חסרה גסות בימינו.
כמו ילד קטן
מחפש גבולותיך
סתימת פיות, שיהיה מה לרטון.

הס לך! שים ראשך על חזי ושקוט
תינק, תינוק קטן
ועל זה- תכתוב.