יכולתי להכין את רשימת אוהדיי
בחמש דקות וחצי


אמנה לי אותם
אחד אחד בזוגות
וכשאגיע אלייך

נשימה א-צורה
חצי
חצי

בטבלה ריקה שנשלמה.