אני. רוצה להתאבד על מידותיי
חסר/ הסבלנות שבי/ מתעורר
לקול חריקה. צעקה מצמררת/
דמעה

נושרת

אני. הולך ומאבד

 

אותך.