אתן עולות אחת אחת
זכרונות מקומות
בתמונות שאינן מתחברות
לסרט אחד