אני הולך לפגוש אותה. איך היא תיראה איך היא תישמע איך תסתכל עליי האם אגמגם האם תגמגם האם תצחק לאיפה נלך איפה נשב איפה נרוץ ועוד. אבל מדבר אחד אני ממש מפחד האם תזכיר היא אותך.