מתיקותה של טיפת האין- סוף
חורכת דרכה בבשרי
ברכינה הדדית, רכיבה חופשית
על גבי, גבי המקומר.

אין יותר מקום. לכעס, עבודת עריות, גילוי דמים
את דמי שלי נתתי
במרחק יריקה- הירויה נשמעת.