בדרך החיוּת אתה מוצא עצמך נמשך לעצמים כהים.

כבר סיפרת סיפוריך

שרת שירך

בכית בכיותיך

ותמשיך כרצונך.

 

אל תחפש תירוצים זולים לסופים מוכרים

אל תתמכר להרגשת האיזון שעליו חלמת

 

יש סופרים שחיים על הסף

יש משוררים ששירם כבר ניגנז

 

אתה יושב על הכסא מחשב קיצין

נותן לידך חופש מחשבה

כוחות יצירה

יצרים, תאוות ותשוקות

 

מהר! לפני שהסוף מגיע

תחוב ראשך בכפותיך

ולך על סיום מושלם.