את תופסת בידי ומושכת במעלה השביל. כבר אמרתי לך שכל רחבות הדשא נסות מפנינו את מתעקשת ומושכת חזק עינייך אחוזות אימה חורכות כל חי הניצב בדרכך כשהגענו לעי החורבות את מעלה חיוך על פנייך ולוחשת תתלבש!