שפה שמתפתחת שני שותפים. געיות, טעויות ומבטאים אינטימיים, הבעות משוחחות וחרחורים. כך , על אם הדרך מחוברים.