בסיפור חלומותייך את מרגישה התפוקקות.

זו אותה התפוקקות שנשמעה

בשעה שהנחתי ידי על חזך.

"אין לי נתיבים לרגשות. כמו בכביש מהיר ללא הפרדה"

אני שׂם לך חֵץ

ונעלם.