את לומדת אותי.

שיר

ועוד אחד

לא מפחדת

שורה אחר שורה

הבעות פנייך

איך נראות?

הצוחקת? בוהה או חוששת?

 

הסיכון בלהיות עצמך....