אנחנו הולכים ברחוב צדדי מרכלים על זו עם העקבים המחודדים. את עוצרת ללא התראה ולוחשת סיגריה. "עכשיו? דווקא כשכואב פחות"? זה לא משנה לָך. היה שם קיוסק פינתי הצצתְ פנימה קנית והמשכנו. אנחנו כבר לא מדברים. את נושפת ושותקת אני בוהה בנעלי העקב שלך.