את הולכת ומתרוקנת לנוכח תגובות מכרייך. אין בך רצון לעשות או לפתוח במילים גבוהות כמו: "אינקויזיציה", "אידאולוגיה" ו"דת". השומר הנרדם על הסף מתחיל לנחור. התתעוררי?