שירתי הקבורה
מרקיבה
פותחת אפותיהן של אחדוֹת
וחולפת  במשב הרוח.

לא תשימו לב בהיעדרי.
שירתי
עצמות לבנות
שדוֹהות

מתפוררת