בנועם קם וחרש חרש
מרים לבד הוא את הקרש.
חציו מחוץ
חציו בפנים
חווה הוא את השירותים.
אבא באפו מריח
משהו פה מאד מסריח
האח הידד וצהלה
השמחה עולה על סרח האסלה