רציתם המשך.

 

"אל תבזבזי זמן על לשוני

התחשקות שפתייך כבר אינה פועלת.

גילגוליגילגולילשונות ומשונות פגשתי

את אינה האחרונה. לצערי".