עודד א

אה.

אני שונא את אוגוסט.

הבעיה עם שטרות לא מסומנים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה