אתה מתמכר לאש המכלה
עוד חלקה המלאה. בעצמה
הרי אמרה להכירני רצתה
להדליק מדורה, תבערה
שחזרה למקורה ו
נדלקנו