אבא,
מה טעמו של הצוף על קברך?
מתוק מעבודת הדבורים
או מלוח מדמעות הכואבים?

אבא,
בזמן הצפירה,
עוברת רעדה גם בך? או הייתה זו
רוח קרירה?

בשקט בשקט
אחרי שכולם הולכים
מתיישב, תוחב אצבע ,באדמה, לעברך
אתה כבר לא לבד
אני. איתך.