כמה שירים אפשר לכתוב על רגליים יחפות.

ולא בגלל שכפות הרגליים יפות הן

אלא

צליל הטפיפה על רצפה חשופה

מזכיר לנו את היותנו אדם

היונק לשדו מאמא אדמה.

 

אני מרים מבט אחד מעְלה

ומסתלק.