את- הגיבוי לדם

את- ממלאת עורקיי כתחליף אדרנלין

את הכל זכרתי, לא הכול אזכור

שורות שורות

לבנות אדומות

אמלא, יתמלאו בתוכן תוכי.

 

גם אם קצר- אומר שארוך

האתמול- נכון גם היום

לכן

אל תטעי, תקוות  חלומות

את הכל- את הכל

אומר ישירות.