"רווק מזדקן" היא קוראת לו והוא
קם להשתרך לשירותים להטיל
מטבע עץ או פאלי לא בא לשמוע
את אותו השיר ו-שוב אני לבד.

את כל כך יפה, הייתכן.

שכן שכנה
הרמתי המצנפת
פס שקדים
כפית קצפת

אולי מחר ניפגש בבית הכנסת נאמר
שלום?